Wij hebben goed nieuws! Er zijn nu zes zorgverzekeraars die hun eisen voor het aanvragen van IPC therapie voor lymfoedeem patiënten in de thuissituatie hebben versoepeld.

Wij hebben contact gehad met alle zorgverzekeraars om het aanvraagproces voor IPC Therapie in de thuissituatie te bespreken. Normaal gesproken eisen zorgverzekeraars hiervoor een verwijzing van de specialist. Door de huidige coronacrisis is het echter lastig om zo’n verwijzing te krijgen.

Zorgverzekeraars VGZ, CZ, DSW en ASR hebben inmiddels toegezegd dat een verwijzing van de specialist momenteel niet nodig is. Zorgverzekeraar Achmea heeft zich hierbij aangesloten. Zorgverzekeraar ONVZ gaat akkoord met een verwijzing van de huisarts.*

Dit betekent dat het aanvraagproces voor IPC therapie in de thuissituatie bij deze zorgverzekeraars nog sneller kan en wij er samen met u voor kunnen zorgen dat lymfoedeem patiënten ook thuis hun oedeem onder controle kunnen houden/krijgen.

Wij blijven uiteraard in contact met de zorgverzekeraars en hopen u snel te kunnen informeren dat andere zorgverzekeraars zullen volgen. 

*(Een verwijzing van een specialist moet, wanneer de situatie dit weer toelaat, nog wel worden toegevoegd aan het dossier)