Belangrijke informatie

Wat is lymfoedeem?

Lymfoedeem is een ander woord voor ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht.

Lymfoedeem komt relatief vaak voor bij armen of benen. Door de ophoping van eiwitten en vocht in de lymfvaten ontstaan zwellingen die pijnlijk kunnen zijn en daarnaast beperkingen in bewegen etc. kunnen veroorzaken.

Symptomen

Lymfoedeem kent veel verschillende verschijnselen.

Een vermoeid of “strak” gevoel in de armen en/of benen kan een verschijnsel van lymfoedeem zijn. Echter een van de meest voorkomende verschijnselen is zwelling van ledematen en ten gevolge daarvan pijn die het verdere functioneren bemoeilijkt of zelfs verhindert.

Hoe krijg je het?

Primaire lymfoedeem is aangeboren. De secundaire vorm kan verschillende oorzaken hebben.

Primaire lymfoedeem is aangeboren. Bij secondaire lymfoeedem is het lymfoedeem ontstaan door bijvoorbeeld de gevolgen van een behandeling van kanker. Maar ook wondinfecties, open botbreuken en andere van buiten af komende oorzaken kunnen lymfoedeem verzoorzaken.

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk van lymfoedeem.

De behandelingen zijn er vrijwel allemaal op gericht om de zwelling ten gevolge van lymfoedeem te reduceren of de reductie te behouden. Veel voorkomende behandelingen zijn Manuele lymfedrainage (MLD), Compressietherapie (zwachtelen en TEK) en IPC therapie. Vaak in combinatie.

Meer weten?

NL Net is het Nederlandse netwerk voor lymfoedeem en lipoedeem.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag door.

Meer informatie